bodák, -u m. (6. mn. -cích) 1. krátká bodná zbraň nasazovaná na pušku; bodlo, bajonet: vojáci s nasazenými b-y; boj na b-y †2. ostrý hrot, bodec: hůl s b-em dole; růže bez b-ů (Lang.) trnů; zdrob. bodáček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)