bod, -u m. (6. j. -ě, -u) 1. nekonečně malé místo v prostoru, znázorňované tečkou n. průsečíkem křížku: čáry a plochy jsou složeny z bodů; list pokreslený body a čarami tečkami; sbíhat se v bodě; orel se ve výšce jevil jako b.; až do posledního bodu úplně; nesmazat ani b. nic; světelný b.; míhavý, zlatý b. na obloze hvězda; vůdčí b. cíl; mat. základní geometrický prvek představující určité bezrozměrné místo v prostoru, průsečík dvou přímek 2. nepatrné místo n. okamžik, do kterého se něco soustřeďuje, malá část plochy n. prostoru n. času: upřít oči v jeden b.; nejkrásnější b. krajiny; nejvyšší b.; krystalizační b. kulturního světa; světlý b. života radostná chvíle; kulminační b. vrcholný stupeň, nejvyšší míra; opěrný b. voj. část terénu vybudovaná k obraně a bráněná určitou jednotkou; přen. to, oč se opíráme při výkladu ap., opora; hvězd. b. jarní, b. podzimní místo, kde se sluneční dráha protíná s nebeským rovníkem za jarní, podzimní rovnodennosti; fyz. b. mrazu základní bod teploměrné stupnice; b. tání, b. tuhnutí, b. varu hranice, mez, při níž nastává tání,...; rosný b. teplota, na kterou je třeba ochladit vlhký vzduch, aby se vodní páry začaly srážet; b. obratu místo, kde mechanismus mění směr svého pohybu; mrtvý b. místo přechodné nehybnosti některé části mechanismu, zvl. při změně směru pohybu; přen. chvíle, kdy ustane nějaký děj: mrtvý b. jednání, vývoje; zastavit se na mrtvém bodě nemoci pokračovat 3. (čeho) část, oddíl, složka: b. programu, jednání; úhelný b. v práci; v tomto bodě nesouhlasím v této věci; styčný b. společná, shodná část; bolavý, choulostivý b.; světlý b. dobrá, příznivá vlastnost 4. jednotka hodnocení výkonu, počítání ve hře ap.: získat b.; hodnotit pěti body; udělat osm bodů; vyhrát na body (v boxu); trestný b.; na správné rozluštění připadá deset bodů; šlo tu o body 5. základní jednotka hodnoty lístků na zboží v přídělovém hospodářství: prodávat na body, bez bodů 6. kniž. zasažení hrotem něčeho; bodnutí, píchnutí, rána, poranění: hnát koně bodem; cítit body zbraně; smrtivý b.; přen. výčitka prorývá mi srdce tisícerým bodem (Pfleg.); odpovědět body a šlehy posměšky, zraňujícími slovy; sport. (v šermu) útok hrotem čepele proti sokovu terči †7. hrot, špička: b. meče, dýky; oštěp rozráží vzduch bodem 8. polygr. typografický b. jednotka pro stanovení velikosti písma (0, 375 mm); expr. zdrob. bodeček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách); expr. zdrob. jen k 4, 5 bodík, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích)