brázda, -y ž. 1. rýha vyoraná pluhem v zemi: jít brázdou; ptáci vyletují z brázd; vyorat brázdu, přen. kniž. vykonat mnoho ve svém pracovním oboru 2. dlouhá rýha vůbec: brázdy po saních, za loďkou ve vodě; brázdy v obličeji hluboké vrásky; brázdy hor; anat. hluboký zářez v předním mozku; horn. hluboký zářez v hornině provedený ve směru vrstev ložiska; meteor. b. nízkého tlaku protáhlá oblast nízkého tlaku mezi dvěma tlakovými výšemi; zdrob. brázdička (*brázdečka), -y ž.