car, -a (1. mn. -ové) (zast. cář, -e, cár, -a) m. (carevna, cařice v. t.) titul bývalého panovníka u východních a jižních Slovanů, především v Moskevské Rusi a v bývalém Rusku do r. 1917: ruský, srbský, bulharský c.; c. Petr Veliký; bůh vysoko a c. daleko (pořek.) není ke komu se odvolat, není možno dovolat se pomoci; expr. zdrob. *cařík, -a, *caříček, -čka m.