cejn, -a m. (z něm.) sladkovodní ryba s vysokým, velmi plochým tělem a stříbřitými šupinami; zool. rod Abramis: c. veliký