cement (řidč. ob. ciment), -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat. zákl.) 1. pojivá stavební hmota vyrobená pálením a rozemletím hlinitých vápenců n. slínů: pytle c-u; c. portlandský, křemičitanový, hlinitanový; buchta jako c. velmi tvrdá 2. anat. hmota složením podobná kosti, kryjící povrch krčku a kořene zubu; tmel; med. tmelová hmota užívaná v zubním lékařství