cena, -y ž. 1. hodnota zboží vyjádřená v penězích: c. chleba, látek; ceny jídel; zboží označené cenou; mít cenu dvaceti korun; vysoké, nízké, levné, mírné, přiměřené, pevné, snížené, poloviční, výprodejní ceny; tovární, režijní, inventární, úřední c.; pohyb cen; výpočet cen; ceny stoupají, klesají; zvýšení, snížení cen; zboží stouplo, kleslo v ceně; slevit z ceny; udělat někomu cenu (ob.) slevit mu; prodávat pod cenou; ceny jdou nahoru, dolů; za tu cenu je to drahé, laciné; koupit to za každou cenu ať to stojí co stojí; neprodat za žádnou cenu za nic na světě, vůbec ne; za každou cenu (chtít něčeho dosáhnout) stůj co stůj, buď jak buď, děj se co děj; za žádnou cenu (něco nepřipustit ap.) za nic na světě, vůbec ne, nikterak; za cenu života, smrti i kdyby to stálo život; za tu cenu; odb. c. výrobní, nákupní, pořizovací, prodejní, početní, plánovaná, účetní, skutečná, maloobchodní atd. 2. vnitřní hodnota; význam, důležitost (čeho): historická, umělecká, básnická, dokumentární, výchovná c.; mít cenu, nemít cenu (ceny); nabýt, pozbýt ceny; ztratit na ceně; být bez ceny; ob. to nemá (pro mne) valnou, žádnou cenu; nemá cenu se přít nestojí za to 3. odměna (v něj. soutěži ap.): I. (první) c.; čestná c.; poctít cenou; ucházet se o cenu; získat cenu; soutěž, závod o cenu; vypsat cenu (na něco); odměnit cenou; laureát státní ceny; státní c. Klementa Gottwalda; Mezinárodní c. míru; přen. soutěž o něj. trofej (zprav. sportovní): Velká c. Československa automobilový závod; trofej za vítězství v něm; expr. zdrob. k 3 cenička, -y ž.