centi- [-ty-] (z lat.) první část složených slov spojující část druhou s významem lat. číslovky centum sto (centimetr setina metru, centifolie stolistá růže)