charta, -y ž. (z lat.) základní listina (zaručující politická práva, stanovící zásady velkého dosahu ap.); hist. Magna ch. (libertatum) listina zaručující práva anglické šlechty proti moci panovníka (v 13. stol.); polit. Ch. Organizace spojených národů; Atlantická ch.