chloroform, -u m. (6. j. -u) chem. bezbarvá těkavá kapalina nasládlé vůně, užívaná jako výborné rozpouštědlo a v lékařství k narkóze; chloroformový příd.: ch. roztok; chloroformovati ned. i dok. působit, zapůsobit pomocí chloroformu: narkóza chloroformováním