chrono- (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova chronos čas jako s jejím předmětem (chronograf přístroj měřící čas, časoměr)