cisterna, -y ž. (2. mn. -ren) (z lat.) 1. nádrž, jímka na sbírání dešťové vody v krajinách chudých na vodu: vyschlá c. 2. nádrž na kapaliny, popř. na sypké látky, někdy umístěná na vozidle: stočit benzín do c-en 3. hovor. vůz s touto nádrží; cisternový vůz: přijely c-y s pitnou vodou; cisternový příd.: c. vagón, vlak; c-á loď, ponorka; c. vůz