cosi, kniž. cos zájm. neurč. 1. označuje něco, o čem se nic bližšího neuvádí, co není blíže určené n. určitelné; něco: musel cosi zařídit na úřadě; v očích svitlo cosi jako nadšení (Jir.); k jezeru vždy ji cos pohání (Erb.); ve spoj. kdesi cosi všelicos, leccos: slýchám kdesi cosi, ale mlčím; pořád říkal, že má pravdu a kdesi cosi 2. obl. označuje neznámý předmět, něco: já ti cosi poradím; rozl. od cos (to udělal ap.), tj. co jsi