daň, -ně ž. (nář. daňka, dáňka, -y ž., A. Mrš., Herb. aj.) příspěvek odváděný k úhradě veřejných potřeb: daně přímé a nepřímé; d. ze mzdy, z příjmů obyvatelstva; d. domovní, pozemková; d. důchodová; d. z obratu; potravní d. (dř.); platit, odvádět daně; uvalit novou d. na poplatníky; králové ukládali, vybírali veliké daně a berně; přen. dobrovolná národní d. příspěvek na něj. účel významný pro celý národ; přen. kniž. d. (z) krve odvádění vojáci (v době nesvobody); oběti na životech ve válce; stáří se hlásí o svou d. projevuje se nějak; zaplatit d. tradici učinit ústupek, vyhovět