datum, -ta s. (z lat.) 1. udání doby něčeho rokem, n. i měsícem a dnem; vročení: napsat dnešní d. (V Praze (dne) 2. června 1958 n. 2. 6. n. 2. VI. n. 2/6 1958); opatřit dopis datem; d. narození, úmrtí; rok 1945 je významné d.; znát mnoho historických dat; události staršího (starého) data které se staly už před delší dobou 2. (zprav. mn. data) jakýkoli číselný údaj; stručný, přesný, dílčí údaj vůbec: statistické zpracování dat; množství podrobností a dat; data o výrobě; životopisná, osobní data; vědecké zpracování zjištěných dat; sbírat, shromažďovat různá data; datový (*datumový) příd.: d-é razítko