debitor, -a m. (z lat. zákl.) úč. dlužník (op. kreditor)