deci- (z lat.) první část složených slov spojující část druhou s významem lat. slova decimus desátý (decimetr desátý díl, desetina metru)