deka- (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. číslovky deka deset (dekagram deset gramů)