demiurg, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (z řec.) kniž. tvůrce, stvořitel: zřel na zem d., již stvořil právě (Čech); pro Hegla je proces myšlení d-em skutečnosti (Mas.); Anglie je d-em měšťáckého kosmu (Marx)