detail [-tajl], -u m. (6. j. -u) (z fr.) 1. podrobnost, jednotlivost: drobný, malicherný d.; postupovat od celku k d-u; propracovat návrh do všech d-ů; propracovat d-y; rozcházet se v d-ech; hovor. to je d.! maličkost 2. zast. hovor. prodej v drobném: obchodovat v d-u; v. též en détail 3. tech. strojní součást; její část rozkreslená na výkrese (zprav. ve zvětšeném měřítku); zdrob. detailek, -lku m. (6. mn. -lcích); detailní příd. podrobný: d. plán, propracování, úprava; – d. prodej v drobném; snížení státních d-ch cen maloobchodních; – tech. d. výkres; přísl. detailně: d. vypracovaný návrh; podst. detailnost, -i ž.: d. řešených otázek; stupeň d-i; detailový příd. řidč. detailní: d-á práce (Šal.) zabývající se podrobnostmi