devadesát čísl. zákl. označuje počet devíti desítek: ujet d. kilometrů; v d-i případech ze sta; devadesátkrát čísl. nás. příslovečná; devadesátý čísl. řad.: d-á řada; d-é narozeniny; d-á léta 19. století 1890-1899; devadesaterý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí v devadesáti různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) devadesát: d-á pšenice; d-y dveře; devadesátina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na devadesát stejných dílů; devadesátka, -y ž. v. t.