diagram [dy-], -u m. (6. j. -u) (z řec.) grafické (geometrické) znázornění průběhu něj. procesu, nejč. soustavou pravoúhlých os; schematický nákres, graf: d. teplot nemocného; časový d. spotřeby paliva; d. plnění plánu; d. postavení šachových figur; diagramový, řidč. diagramatický [-ty-] příd.: d-é tabulky; d-é výkresy; přísl. diagramaticky