diktatura [dy-úra], -y ž. (z lat.) 1. neomezená státní moc, politické panství jednotlivce, jedné třídy n. skupiny společnosti: Hitlerova d.; pokus o nastolení fašistické, vojenské d-y; d. buržoazie; d. proletariátu revoluční státní moc dělnické třídy a jejích spojenců 2. diktátorský stát: porážka fašistických diktatur, Německa a Itálie 3. neomezená moc, ovládání diktátem: cenová d.; d. byrokratických šéfů