divadlo, -a s. (6. j. -e, 2. mn. -del) 1. budova, místnost, prostor, kde se předvádějí dramatická díla; umělecká instituce zabývající se provozováním dramatických děl; toto provozování samo: zastavit se před d-em; jít do d-a; koupit lístek do d-a; Národní, Tylovo, Smetanovo d. v Praze; olomoucké d.; krajské oblastní d. (ale Krajské oblastní d. v Hradci Králové); Ústřední d. československé armády; pohostinské hry pražského Národního d-a v Moskvě; loutkové d.; jít k d-u, přen. stát se hercem; hrát na d-e na jevišti 2. představení dramatického díla: v pátek máme d. (ob.) půjdeme do divadla; jít po d-e do kavárny; už máš lístky na naše nové d.?; školní dětské d.; hrát d., přen. přetvařovat se 3. řidč. dramatické dílo; kus, hra: hráli krásné d., Jiráskovu Lucernu; napsat několik d-del 4. dramatické umění jako celek: moderní české d.; světový vývoj d-a 5. expr. podívaná: loď po prvé spouštěli na vodu, to bylo d.; na koupališti je dětský koutek, pro děti lákavé d.; d. na ledě; spatřit strašné d.; zdrob. divadélko, -a s. (6. mn. -ách): loutkové, bramborové d.; D. Spejbla a Hurvínka