dna, -y ž. med. choroba způsobená ukládáním soli kyseliny močové v kloubech a v jiných orgánech