dobytek, -tka m. 1. (bez mn.) hospodářská zvířata, zejm. skot, ovce, kozy, vepři: chovat hovězí, vepřový d.; tažný d.; chovný d.; obchodovat s d-em; má jen dva kusy d-a 2. zhrub. (i v mn.) nadávka: ty d-u jeden!; vy d-ové!; expr. zdrob. dobyteček, -čka m.