dodati dok. (1. j. -dám, trp. -dán) 1. (co) přidat pro úplnost, doplnit na náležitou míru: d. pětikorunu do padesátikoruny; d. k zásilce náhradní součástky stroje; odmlčel se a pak dodal... připojil poznámku 2. (co komu; co) na objednávku, žádost n. z příkazu odevzdat, odeslat: d. (zákazníkovi) objednané zboží; dodané knihy; pošt. d. zásilku odevzdat adresátovi (rozl. od doručit) 3. (komu čeho, co) zmnožit, zvětšit, zesílit (u koho co): pochvala mu dodala chuti (chuť) k práci; dodal si odvahy; d. někomu, d. si mysli povzbudit někoho, sebe; d. lidem naděje; neštěstí mu dodalo přitížilo 4. (čemu čeho, *co) způsobit, že něco nabude takové vlastnosti, jakou vyjadřuje řízené podst. jméno, že se takovým stane: d. mostu pevnosti; d. slavnosti lesku; d. krásy; d. si důležitosti; snaha pomoci dodala chlapci nadlidskou sílu; d. svým slovům váhy, důrazu; *dodati se dok. (čeho) dát sdostatek (v. do- II 1): děravého pytle nenaplníš a lakomci se nedodáš (přísloví) lakomci se stále zdá, že má málo ○ předp. vy-; ned. dodávati