dokud (ob. a zast. dokudž, dokad, dokadž, dokavad, dokavaď, dokavád(e), dokavadž) zájm. přísl. 1. vztažné časové až do té doby, až po tu dobu, kdy (při slovese záporném): tak dlouho, jak, po tu dobu, co (při slovese kladném); pokud: nepřijde sám, d. ho nepozvou; pracuje, d. mu síly slouží; rozmysli se, d. je čas; nekřič hop, d. jsi nepřeskočil (přísloví) neraduj se předčasně, bez důvodu *2. vztažné místní až kam: podívám se, d. to sahá *3. tázací jak dlouho: až d. trpělivost naši napínáš (Hál.); d. to bude trvat?