dotyk, -u m. (6. mn. -cích) dotknutí, dotek: d. rtů, těl; lehký, studený, surový d.; přicházet v d.; být v d-u; přen. pod d-em událostí působením, vlivem; geom. bod d-u dotykový; d. dvou kružnic; elektr. styk živého organismu s vodivou částí pod napětím: nahodilý, svévolný d.; voj. těsné n. volnější přiblížení protivníků k sobě, nejméně na dohled: vejít v d. s nepřítelem