drop, -a m. (1. mn. -i, -ové) velký stepní pták; zool. rod Otis: d. velký