dvojice, -e ž. (2. mn. -ic) dvě osoby, dvě věci n. dva jevy pohromadě; pár: d. mladých lidí; šťastná manželská d.; žáci chodili ve d-ích; agitační, náborová d.; kanoistický závod dvojic; fyz. d. sil; jaz. vidová d. sloves; větná, syntaktická d.