dychtiti ned. (3. mn. -í, podst. -tění) (po čem) silně něco žádat, usilovně po něčem toužit, snažně si něco přát; prahnout, bažit, lačnět: d. po pomstě; dychtil zvědět novinky ○ předp. roz-, roz- se, za-; nás. dychtívati (o) bez předp.