dynastie [-ty-], -e ž. (z řec.) panovnický rod: d. Habsburků; egyptské d.; přen. expr. stará cirkusácká d. rodina, rod