ekonomie, -e ž. (z řec.) 1. (politická) ekonomie věda zkoumající zákony společenské výroby a rozdělování materiálních statků na růz. stupních společenského vývoje 2. hospodaření, zprav. polní: zabývat se e-í na státních statcích 3. hospodárnost, úspornost: princip e. duševní práce *4. hospodářství, statek: prospívající e.; chov dobytka na e-ích