elektřina, -y ž. fyz. všechny jevy vyvolané existencí, vzájemným působením a pohybem elektricky nabitých hmotných částic; energie elektrického proudu: e. zemská, atmosférická, živočišná; – e. statická; dráty nabité e-ou; lokomotiva poháněná e-ou; ovzduší plné e-y, přen. napjatých vztahů, skrytých rozporů, hrozících srážkou