elektronika [-ny-], -y ž. obor elektrotechniky zabývající se studiem a praktickým využitím pohybu elektronů ve vakuu, v plynech a v polovodičích; elektronický v. t.