energie, -e ž. (z řec.) 1. účinná, mocná síla schopná vykonávat práci a k tomu využívaná: vodní, tepelná, světelná, sluneční e.; mírové využití atomové e.; zdroje e.; využitkování e. větru; fyz. jedna z forem pohybu hmoty; míra pohybu hmoty (v obecném smyslu slova, tedy nikoli jen míra pohybu mechanického) 2. založení, vlastnost lidské povahy nutkající k činům; činorodost, energičnost; ráznost, rozhodnost, důraznost: pracovní, nezdolná, nezlomná e.; revoluční e. dělnické třídy; být plný e.; vynaložit všechnu e-i na něco; v celém jednání muže se jevila e.; pracovat s e-í