epilog, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -zích) (z řec.) liter. doslov, závěr (op. prolog): e. románu; drama o třech jednáních s e-em; přen. kniž. kniha byla e-em básníkova života posledním projevem, závěrečným dílem; epilogický příd. závěrečný: e-é čtyřverší