epocha, -y ž. (z řec.) 1. významné ucelené období v dějinách lidské společnosti, časový úsek; období, éra; časový mezník: leninismus je marxismus e-y imperialismu a proletářské revoluce; Říjnová revoluce zahájila novou e-u v dějinách; na přelomu dvou epoch; lidé nové e-y; románská umělecká e.; – vynález knihtisku byl e-ou; hvězd. okamžik, pro který uvádíme polohu tělesa ve dráze 2. obsáhlá ucelená část uměleckého díla, nejč. filmu: druhá e. sovětského filmu "Pád Berlína" 3. polygr. úzké hůlkové písmo (od 6 do 48 bodů) s patkami