erotika [-ty-], -y ž. (z řec. zákl.) 1. pohlavní láska; erotičnost; smyslnost: hledat ve všem e-u 2. erotické básně, erotická lyrika: lidová písňová e.