erudice [-dy-], -e ž. (z lat.) kniž. vědecké vzdělání; znalost, zběhlost: vědecká, knižní, myšlenková e.