esenciální, řidč. esenční příd. (z lat.) kniž. náležející k podstatě; obsahující podstatu; podstatný: e. problém; e-ální slovo; poezie ryze e-ční (Šal.); přísl. *esenciálně