federace, -e ž. (z lat. zákl.) 1. sdružení, svaz: Světová odborová f.; Mezinárodní f. demokratických žen; Světová f. vědeckých pracovníků; bývalá F. proletářské tělovýchovy (zkr. FPT) 2. svazek suverénních států, které se dělí o moc s ústřední vládou: snahy o přeměnu Rakouska-Uherska ve f-i federální stát; federační příd.: f. politika; f. plány evropské; přísl. federačně: f. uspořádat