film, -u m. (6. j. -u) (z angl.) 1. celuloidový list n. pás opatřený vrstvou citlivou na světlo jako fotografický a kinematografický materiál: plochý f.; svitkový f.; panchromatický f.; vyvolávat f.; kinematografický f. s perforací; úzký f. 2. souvislá řada kinematografických snímků na tento materiál zachycená a určená k promítání: reportážní f.; amatérský f.; rodinný f. 3. umělecké dílo dramatické povahy (n. s popularizačním, popř. naučným posláním) kinematograficky zachycené a předváděné promítáním: hraný, dokumentární, přírodní f.; němý, zvukový, barevný, širokoúhlý, panoramatický f.; kreslený, loutkový f.; školní f.; krátký, celovečerní f.; děj filmu; scénář filmu; režisér filmu; natáčet, promítat f.; zhlédnout f.; archív filmů; přen. před očima mu přeletěl f. jeho života řada obrazů a dějů 4. filmové umění; filmová produkce; kinematografie: věnovat se filmu; dějiny filmu; – Československý státní f. 5. tenký povlak na něčem: tech. olejový f. (na mazané ploše); nátěrový f. (na ztuhlém nátěru); med. uměle vytvořený povlak chránící např. povrch rány, (v zubním lékařství) povlak vznikající na špatně ošetřovaných zubech; expr. zdrob. filmeček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách); filmový v. t.