firma, -y ž. (2. mn. -rem) (zkr. fa) (z it.) 1. (dř.) název podniku; vývěsní štít s označením podniku: dopisní papír a obálka s firmou; f. na podšívce klohouku; – nad krámem visela vybledlá f. s nápisem Kadeřnictví; špiónská organizace pod firmou obchodní společnosti pod rouškou, pláštíkem; mít firmu (čistou) mít (dobré) jméno, dobrou pověst 2. podnik sám (zprav. velký): f. nakladatelská, zasílatelská, uhelná, tiskařská, stavební; zakládat firmu; zastupovat firmu; chvalně známá f.; přen. hanl. známá f. člověk známý nepoctivostí ap., dítě známé nezbedností ap., vykřičená f., přen. hanl. člověk špatné pověsti: práv. protokolovaná f. zapsaná do obchodního (firemního) rejstříku; zdrob., zprav. expr. firmička, -y ž.: bezvýznamná f.; polygr. drobně vytištěný název tiskárny (na tiskopisech); firemní příd.: f. štít, nápis, razítko; f. konkurence; f. rejstřík úřední seznam protokolovaných firem, f. právo souhrn předpisů upravujících poměry firem, jejich ochranu, protokolování ap.: přísl. firemně: f. podepsat; označit zboží f.