formule, -e ž. (z lat.) úředně n. zvykem ustálený způsob vyjádření, úřední n. zvykem ustálené znění: děkovací, zdvořilostní f.; úvodní, závěrečná f. dopisu; f. přísežní, zatýkací, právní, svatební, zpovědní aj.; prázdné ideologické f.; odbýt něco obecnou f-í; chem. vzorec; mat. vzorec vyjádřený rovností n. nerovností; zdrob. formulka, -y ž.: blahopřejná, zaklínací f.; často hanl. ohánět selacinými f-mi; žít z naučených f-lek; školometské soukání f-lek; *formulový příd.: f. výklad (Šal.); přísl. *formulově: f. správné dílo (Šal.)