foto- I (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova fós (fótos) světlo, a to 1. jako s jejím předmětem (fotometr přístroj na měření svítivosti) 2. jako s její bližší okolností (fotoemise emise elektronů způsobená dopadem světla) II první část složených slov spojující část druhou s významem slova fotografie, fotografický, a to 1. jako s jejím předmětem (fotoamatér milovník fotografování, fotomontáž obraz seskupený z částí různých fotografií) 2. jako s její vlastností (fotoaparát fotografický aparát; často v slang. složeninách s druhou částí domácího původu: fotopapír, fotopřístroj, fotosnímek místo fotografický papír, přístroj, fotografický snímek n. jen snímek, fotodeska místo fotografická deska n. jen deska, fotopotřeby místo fotografické potřeby, fotoobchod místo obchod s fotografickými potřebami, fotočlánek místo fotoelektrický článek, fotokomora místo fotografická komora n. jen komora, fotorůžek místo růžek)