garancie, řidč. garance (R. právo aj.), -e ž. (z fr.) kniž. záruka: pevná, dostatečná g.; právní g.; státní g.; g. dělnických zájmů; g. velmocí; převzít, získat, poskytovat g-i; garanční příd. záruční: g. smlouva