garde neskl. s. (z fr. zákl.) šach. výstraha, že je ohrožena královna: dát, dostat g.