geo- (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova země jako s jejím předmětem (geografie popis země, zeměpis, geologie nauka o zemi, geometrie měření země)